Meerdere batches in Clieop03-bestand opnemen

Soms kan het praktisch zijn om in één bestand meerdere batches op te nemen. In dit voorbeeld wordt weergegeven hoe u zuivere transacties (met alleen bank- en bekende girorekeningnummers) en onzuivere transacties (met alleen onbekende girorekeningnummers) kunt opnemen in één bestand. In onderstaand bestand staan transacties met zowel giro- als bankrekeningnummers:

Om de transacties in een zuivere en onzuivere batch te scheiden, ga als volgt te werk:
  • kies uit het “Actie”-menu de optie “Selecteer alle Girorekeningnrs.”
  • klik op “Knip” in het transactievenster
  • klik op “Nieuw bestand” en plak hierin de geknipte transacties.
Hierdoor heeft u nu twee transactievensters open. Nu kunt u de transacties afzonderlijk exporteren met een eigen transactietype. Exporteer de transacties in het actieve venster met transactiesoort “1002” en sluit het transactievenster;

Exporteer de resterende transacties (met alleen bankrekeningnummers) uit het overgebleven transactiescherm met transactiesoort “1001” en kies in het dialoogvenster “Export” (met vraagteken) voor “Toevoegen”

Het resultaat is dat u nu twee batches in uw bestand heeft opgenomen, één met onzuivere giro-incasso’s en één met zuivere incasso’s.

 Hierbij wil ik even doorgeven dat wij blij zijn met het programma en de uitgebreide uitleg. Het is in één keer goed gegaan. Hartelijk bedankt!Ingrid Boon, Stichting Budget
 Het programma helpt ons om onze klanten sneller en beter te helpen en daarbij bespaart het ons ook nog heel veel tijd.Allert Post, Nederlandse Energie Maatschappij